Một cựu chiến binh gương mẫu trong giải phóng mặt bằng

CCB Trần Văn Thành bên ngôi nhà vừa xây xong, chưa kịp ở. Ảnh: Dương Trường
CCB Trần Văn Thành bên ngôi nhà vừa xây xong, chưa kịp ở. Ảnh: Dương Trường
CCB Trần Văn Thành bên ngôi nhà vừa xây xong, chưa kịp ở. Ảnh: Dương Trường
Lên top