Mở rộng không gian phát triển đô thị cho Hạ Long mới

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại kỳ họp HĐND huyện Hoành Bồ cho ý kiến về chủ trương sáp nhập Hoành Bồ với Hạ Long
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại kỳ họp HĐND huyện Hoành Bồ cho ý kiến về chủ trương sáp nhập Hoành Bồ với Hạ Long
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại kỳ họp HĐND huyện Hoành Bồ cho ý kiến về chủ trương sáp nhập Hoành Bồ với Hạ Long
Lên top