Liên hoan xiếc quốc tế Hạ Long 2019: Kỳ vọng thành sản phẩm du lịch

Các nghệ sĩ của 20 quốc gia tham gia Liên hoan xiếc quốc tế Hạ Long 2019. Ảnh: Nguyễn Hùng
Các nghệ sĩ của 20 quốc gia tham gia Liên hoan xiếc quốc tế Hạ Long 2019. Ảnh: Nguyễn Hùng
Các nghệ sĩ của 20 quốc gia tham gia Liên hoan xiếc quốc tế Hạ Long 2019. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top