Lần đầu Lễ hội truyền thống Bạch Đằng được tổ chức quy mô cấp tỉnh

Nghi lễ rước tượng Đức thánh Trần Hưng Đạo. Ảnh: CTV
Nghi lễ rước tượng Đức thánh Trần Hưng Đạo. Ảnh: CTV
Nghi lễ rước tượng Đức thánh Trần Hưng Đạo. Ảnh: CTV
Lên top