Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa 14: Thông qua nhiều nghị quyết lớn

Lễ khai mạc Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 14. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lễ khai mạc Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 14. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lễ khai mạc Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 14. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top