Không để dịch xâm nhập vào khu công nghiệp

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Tường Văn (phải) kiểm tra công tác phòng, chống dịch trong KCN Hải Yên, Móng Cái. Ảnh: Nguyễn Hùng
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Tường Văn (phải) kiểm tra công tác phòng, chống dịch trong KCN Hải Yên, Móng Cái. Ảnh: Nguyễn Hùng
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Tường Văn (phải) kiểm tra công tác phòng, chống dịch trong KCN Hải Yên, Móng Cái. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top