Không chủ quan, lơ là với dịch COVID-19

Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: CTV
Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: CTV
Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: CTV
Lên top