“Hợp long” nhịp đầu tiên cầu Cửa Lục 1

Thi công cầu Cửa Lục 1. Ảnh: Nguyễn Hùng
Thi công cầu Cửa Lục 1. Ảnh: Nguyễn Hùng
Thi công cầu Cửa Lục 1. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top