Hơn 195.000 tấn hàng hóa xuất nhập khẩu biên giới Móng Cái

Nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc qua cửa khẩu Bắc Luân 2. Ảnh: Hữu Việt
Nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc qua cửa khẩu Bắc Luân 2. Ảnh: Hữu Việt
Nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc qua cửa khẩu Bắc Luân 2. Ảnh: Hữu Việt
Lên top