Hoàn tất việc sắp xếp 9 đơn vị hành chính cấp xã trong năm 2019

Nông dân xã Dân Việt, thị xã Đông Triều vào mùa thu hoạch cam. Đây là xã nông thôn kiểu mới đầu tiên của Quảng Ninh. Ảnh: CTV
Nông dân xã Dân Việt, thị xã Đông Triều vào mùa thu hoạch cam. Đây là xã nông thôn kiểu mới đầu tiên của Quảng Ninh. Ảnh: CTV
Nông dân xã Dân Việt, thị xã Đông Triều vào mùa thu hoạch cam. Đây là xã nông thôn kiểu mới đầu tiên của Quảng Ninh. Ảnh: CTV
Lên top