Hoãn kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa XIV để tập trung phòng, chống dịch

Người dân xếp hàng đợi làm thủ tục vào Quảng Ninh tại Chốt kiểm soát dịch cầu Bạch Đằng. Ảnh: Nguyễn Hùng
Người dân xếp hàng đợi làm thủ tục vào Quảng Ninh tại Chốt kiểm soát dịch cầu Bạch Đằng. Ảnh: Nguyễn Hùng
Người dân xếp hàng đợi làm thủ tục vào Quảng Ninh tại Chốt kiểm soát dịch cầu Bạch Đằng. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top