HĐND tỉnh Quảng Ninh thông qua 9 nghị quyết quan trọng

Ông Nguyễn Xuân Ký - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - phát biểu bế mạc Kỳ họp. Ảnh: CTV
Ông Nguyễn Xuân Ký - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - phát biểu bế mạc Kỳ họp. Ảnh: CTV
Ông Nguyễn Xuân Ký - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - phát biểu bế mạc Kỳ họp. Ảnh: CTV
Lên top