Hãng tàu container lớn nhất thế giới đưa thí điểm 2 chuyến tàu tới Hạ Long

Hãng tàu container lớn nhất thế giới đưa thí điểm 2 chuyến tàu tới Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Hãng tàu container lớn nhất thế giới đưa thí điểm 2 chuyến tàu tới Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Hãng tàu container lớn nhất thế giới đưa thí điểm 2 chuyến tàu tới Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top