Hạ tầng bứt phá, Hạ Long ngày càng đẹp và khác biệt

Cầu Bài Thơ trên tuyến đường bao biển Trần Quốc Nghiễn vừa được nâng cấp mở rộng. Ảnh: N.H
Cầu Bài Thơ trên tuyến đường bao biển Trần Quốc Nghiễn vừa được nâng cấp mở rộng. Ảnh: N.H
Cầu Bài Thơ trên tuyến đường bao biển Trần Quốc Nghiễn vừa được nâng cấp mở rộng. Ảnh: N.H
Lên top