Hạ Long đình chỉ giao dịch hành chính với các Cty cố tình sai phạm

Hạ Long dừng giao dịch hành chính với Cty CP phát triển KCN Việt Hưng khai thác đất uy hiếp cột điện cao thế. Ảnh: CTV
Hạ Long dừng giao dịch hành chính với Cty CP phát triển KCN Việt Hưng khai thác đất uy hiếp cột điện cao thế. Ảnh: CTV
Hạ Long dừng giao dịch hành chính với Cty CP phát triển KCN Việt Hưng khai thác đất uy hiếp cột điện cao thế. Ảnh: CTV
Lên top