Giải quyết kiến nghị cử tri khẩn trương và trách nhiệm

Tàu du lịch quốc tế thăm vịnh Hạ Long.Ảnh: Nguyễn Hùng
Tàu du lịch quốc tế thăm vịnh Hạ Long.Ảnh: Nguyễn Hùng
Tàu du lịch quốc tế thăm vịnh Hạ Long.Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top