Đưa Trung tâm văn hóa lễ hội dịch vụ Yên Tử vào hoạt động dịp Xuân Yên Tử 2018

Chùa Đồng -Yên Tử. Ảnh: Nguyễn Hùng
Chùa Đồng -Yên Tử. Ảnh: Nguyễn Hùng
Chùa Đồng -Yên Tử. Ảnh: Nguyễn Hùng