Dù khó khăn, nhưng Quảng Ninh không hạ chỉ tiêu tăng trưởng

Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh: CTV
Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh: CTV
Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh: CTV
Lên top