Đông Triều: Đi đầu phổ cập bơi lội cho trẻ em

Đông Triều thường xuyên tổ chức thi bơi cho học sinh, góp phần thúc đẩy môn bơi lội trong nhà nước, địa phương. Ảnh: Thanh Tùng
Đông Triều thường xuyên tổ chức thi bơi cho học sinh, góp phần thúc đẩy môn bơi lội trong nhà nước, địa phương. Ảnh: Thanh Tùng
Đông Triều thường xuyên tổ chức thi bơi cho học sinh, góp phần thúc đẩy môn bơi lội trong nhà nước, địa phương. Ảnh: Thanh Tùng
Lên top