Đoàn công tác tỉnh Thái Bình nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm

Đường bao biển khu du lịch Bãi Cháy. Ảnh: Nguyễn Hùng
Đường bao biển khu du lịch Bãi Cháy. Ảnh: Nguyễn Hùng
Đường bao biển khu du lịch Bãi Cháy. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top