Đoàn công tác Quốc hội kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19

Cầu phao tạm km3+4 qua sông biên giới Ka Long, phường Hải Yên, TP. Móng Cái. Ảnh: Nguyễn Hùng
Cầu phao tạm km3+4 qua sông biên giới Ka Long, phường Hải Yên, TP. Móng Cái. Ảnh: Nguyễn Hùng
Cầu phao tạm km3+4 qua sông biên giới Ka Long, phường Hải Yên, TP. Móng Cái. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top