Diễn tập bầu cử trong khu phố có ca mắc COVID-19

Cử tri F2 bỏ phiếu tại hòm phiếu lưu động được đặt ngay trước cửa nhà. Ảnh: Nguyễn Hùng
Cử tri F2 bỏ phiếu tại hòm phiếu lưu động được đặt ngay trước cửa nhà. Ảnh: Nguyễn Hùng
Cử tri F2 bỏ phiếu tại hòm phiếu lưu động được đặt ngay trước cửa nhà. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top