Đẹp mê hồn Bái Tử Long

Vịnh Bái Tử Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Vịnh Bái Tử Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Vịnh Bái Tử Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top