Đẩy nhanh xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu công nghiệp

Một phần KCN Đông Mai, thị xã Quảng Ninh. Ảnh: Mạnh Trường
Một phần KCN Đông Mai, thị xã Quảng Ninh. Ảnh: Mạnh Trường
Một phần KCN Đông Mai, thị xã Quảng Ninh. Ảnh: Mạnh Trường
Lên top