Đẩy nhanh việc thực hiện thanh toán qua ngân hàng

Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh tiên phong thí điểm thanh toán viện phí qua ngân hàng
Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh tiên phong thí điểm thanh toán viện phí qua ngân hàng
Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh tiên phong thí điểm thanh toán viện phí qua ngân hàng
Lên top