Đẩy mạnh sử dụng đất đá thải mỏ để san lấp mặt bằng các dự án trọng điểm

Khai trường than Hà Tu, Hạ Long. Ảnh: CTV
Khai trường than Hà Tu, Hạ Long. Ảnh: CTV
Khai trường than Hà Tu, Hạ Long. Ảnh: CTV
Lên top