Công đoàn TKV giải quyết 3.321 kiến nghị của người lao động

Công đoàn Cty than Nam Mẫu trao hỗ trợ Mái ấm công đoàn cho một gia đình công nhân. Ảnh: CTV
Công đoàn Cty than Nam Mẫu trao hỗ trợ Mái ấm công đoàn cho một gia đình công nhân. Ảnh: CTV
Công đoàn Cty than Nam Mẫu trao hỗ trợ Mái ấm công đoàn cho một gia đình công nhân. Ảnh: CTV
Lên top