Công đoàn thăm và tặng quà công nhân khu công nghiệp

Lãnh đạo công đoàn thăm và tặng quà công nhân khu công nghiệp. Ảnh: CTV
Lãnh đạo công đoàn thăm và tặng quà công nhân khu công nghiệp. Ảnh: CTV
Lãnh đạo công đoàn thăm và tặng quà công nhân khu công nghiệp. Ảnh: CTV
Lên top