Công đoàn phải gắn kết với người lao động, gắn bó với nghề

Khai thác than lộ thiên ở mỏ Hà Tu, TP.Hạ Long. Ảnh: CTV
Khai thác than lộ thiên ở mỏ Hà Tu, TP.Hạ Long. Ảnh: CTV
Khai thác than lộ thiên ở mỏ Hà Tu, TP.Hạ Long. Ảnh: CTV
Lên top