Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thắng làm việc với Công ty Hyundai E&C

Ông Nguyễn Văn Thắng (phải) tiếp và làm việc với đại diện Cty Hyundai E&C
Ông Nguyễn Văn Thắng (phải) tiếp và làm việc với đại diện Cty Hyundai E&C
Ông Nguyễn Văn Thắng (phải) tiếp và làm việc với đại diện Cty Hyundai E&C
Lên top