Chủ tịch Tập đoàn Tuần Châu ủng hộ thêm 100 tỉ đồng cho Quỹ Vaccine

Doanh nhân Đào Hồng Tuyển. Ảnh: CTV
Doanh nhân Đào Hồng Tuyển. Ảnh: CTV
Doanh nhân Đào Hồng Tuyển. Ảnh: CTV
Lên top