Chiêm ngưỡng rừng xích tùng hơn 700 tuổi giữa non thiêng Yên Tử

Đường tùng - con đường hành hương rợp bóng xích tùng cổ trên Yên Tử. Ảnh: Nguyễn Hùng
Đường tùng - con đường hành hương rợp bóng xích tùng cổ trên Yên Tử. Ảnh: Nguyễn Hùng
Đường tùng - con đường hành hương rợp bóng xích tùng cổ trên Yên Tử. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top