Chất vấn tại kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII: “Nóng” với chống thất thu thuế và chống khai thác thủy sản tận diệt

Các đại biểu chất vấn tại kỳ họp
Các đại biểu chất vấn tại kỳ họp
Các đại biểu chất vấn tại kỳ họp

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top