Cẩm Phả phải trở thành trung tâm công nghiệp, cảng biển, dịch vụ

Thi công tuyến đường bao biển kết nối Hạ Long - Cẩm Phả. Ảnh: Nguyễn Hùng
Thi công tuyến đường bao biển kết nối Hạ Long - Cẩm Phả. Ảnh: Nguyễn Hùng
Thi công tuyến đường bao biển kết nối Hạ Long - Cẩm Phả. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top