Các dự án quanh vịnh Cửa Lục: Tuyệt đối bảo vệ rừng ngập mặn

Một trong những khu rừng ngập mặn còn lại tại vịnh Cửa Lục. Ảnh: Nguyễn Hùng
Một trong những khu rừng ngập mặn còn lại tại vịnh Cửa Lục. Ảnh: Nguyễn Hùng
Một trong những khu rừng ngập mặn còn lại tại vịnh Cửa Lục. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top