Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đọc: Tập trung chuẩn bị tốt công tác cán bộ

Ông Nguyễn Văn Đọc chủ trì buổi giao ban
Ông Nguyễn Văn Đọc chủ trì buổi giao ban
Ông Nguyễn Văn Đọc chủ trì buổi giao ban
Lên top