2 học sinh Quảng Ninh đoạt HCB Cuộc thi phát minh sáng chế quốc tế

Hai học sinh đoạt giải và thầy giáo hướng dẫn (giữa)
Hai học sinh đoạt giải và thầy giáo hướng dẫn (giữa)
Hai học sinh đoạt giải và thầy giáo hướng dẫn (giữa)
Lên top