100% đại biểu tán thành sáp nhập Hoành Bồ và TP. Hạ Long

Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký trò chuyện với các đại biểu HĐND TP.Hạ Long
Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký trò chuyện với các đại biểu HĐND TP.Hạ Long
Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký trò chuyện với các đại biểu HĐND TP.Hạ Long

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top