Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Xây dựng vùng sản xuất và tiêu thụ rau an toàn tại HTX Hạ Vỹ