Ứng trực đảm bảo điện phục vụ kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV

Tăng cường kiểm tra sửa chữa đường dây 110KV cấp điện cho các trọng điểm.  Ảnh: HVC
Tăng cường kiểm tra sửa chữa đường dây 110KV cấp điện cho các trọng điểm. Ảnh: HVC