Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Trải nghiệm thực tế tại lớp học STEAMe GARTEN

Bé được hướng dẫn làm thí nghiệm khoa học tại lớp học STEAMe GARTEN
Bé được hướng dẫn làm thí nghiệm khoa học tại lớp học STEAMe GARTEN