Tìm phương án sớm khởi công trạm biến áp 110kV Phú Xuyên

Sáng 27.11, chính quyền địa phương cùng chủ đầu tư đối thoại, trả lời các câu hỏị của người dân tại nhà văn hóa tiểu khu Mỹ Lâm (Phú Xuyên) để tìm phương án giải quyết. Ảnh: HVC
Sáng 27.11, chính quyền địa phương cùng chủ đầu tư đối thoại, trả lời các câu hỏị của người dân tại nhà văn hóa tiểu khu Mỹ Lâm (Phú Xuyên) để tìm phương án giải quyết. Ảnh: HVC