Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Sẽ liên tục thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh trung thu