Phó Thủ tướng Belarus đề nghị hỗ trợ Hà Nội phát triển tàu điện ngầm