Nhiều khu vực thuộc 4 quận của Hà Nội sẽ thiếu nước sạch

Ảnh Phi Long
Ảnh Phi Long