Người dân Tây Tựu điêu đứng vì hoa ly “trượt” tết

Hoa ly nở bung, rụng vàng dưới gốc.
Hoa ly nở bung, rụng vàng dưới gốc.