Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Người dân Tây Tựu điêu đứng vì hoa ly “trượt” tết

Hoa ly nở bung, rụng vàng dưới gốc.
Hoa ly nở bung, rụng vàng dưới gốc.