“Ngày hội trái cây Lục Ngạn” lần thứ nhất 2016

  UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức họp báo thông tin về Ngày hội trái cây Lục Ngạn lần thứ nhất năm 2016. Ảnh: Minh Long
UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức họp báo thông tin về Ngày hội trái cây Lục Ngạn lần thứ nhất năm 2016. Ảnh: Minh Long