“Mạnh tay xử lý cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm, không nể nang, né tránh”