Lãnh đạo thành phố dâng hương tưởng niệm Tổng đốc Nguyễn Tri Phương