Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

“Không để oan sai, không bỏ lọt tội phạm”